Zbavit se panelu nástrojů pro cíl. Tipy a triky

zbavit se panelu nástrojů pro cíl

Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

Umíme to s hlavním panelem ve Windows

Windows 7 Připnutí webových stránek k seznamům odkazů nezávisle na browseru Seznamy odkazů v browserech zahrnují prvky jednak často používané, jednak naposledy použité. Dají se tam cíleně ukotvit také určité webové stránky vybrané uživatelem? TIP - Které prvky zobrazují Windows v těchto seznamech, to závisí na použitém prohlížeči.

Všechny surfovací programy však mají tu společnou vlastnost, že se k jejich seznamům dají natrvalo připnout další prvky. Chcete-li tak učinit, otevřete seznam kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou ikonu v hlavním panelu. Potom opět pravým tlačítkem myši klikněte na požadovaný prvek a v místní nabídce zvolte příkaz "Připnout do tohoto seznamu". Jinou možností je kliknout na ikonu připínáčku vpravo od příslušné položky.

Stejného výsledku dosáhnete také přetažením myší. Chcete-li připnout právě otevřenou webovou stránku, klikněte na adresní řádek browseru a předřazenou favikonu přetáhněte na ikonu prohlížeče v hlavním panelu.

Přitom je dokonce většinou možné přiřazení k jinému browseru.

Migrace Ovládacích panelů do Nastavení pokračuje. Kdy bude vyléčena schizofrenie Windows?

Jestliže například favikonu z Firefoxu přetáhnete na ikonu Internet Exploreru, příslušná webová stránka bude připnuta k němu. Jedině odkazy z Opery se takto přenášet nedají. Zde se odkaz přímo přetažený na volné místo v hlavním panelu automaticky připne ke standardnímu prohlížeči.

Foto: Skok daleký: Praktické seznamy odkazů v "superbaru" Windows 7 je možné obohatit o vlastní surfovací cíle. Windows XP, Vista, 7 Rozšíření starších verzí Windows o praktické poznámkové lístky Windows 7 mají ve výbavě praktický nástroj, jímž se rychle dají na plochu "nalepovat" známé žluté lístky s poznámkami: Sticky Notes.

Na starších počítačích s Windows XP a Vistou však takový šikovný prostředek postrádáte. Řiďte se pokyny programu a instalaci ukončete tlačítkem "Finish". S verzemi před Windows však pracuje jen s omezeným rozsahem zbavit se panelu nástrojů pro cíl.

Klikněte zbavit se panelu nástrojů pro cíl ni pravým tlačítkem myši, aby se otevřela nabídka se všemi dostupnými příkazy.

  • Zobrazování PDF a zobrazování předvoleb, Adobe Acrobat
  • Lvíče proti stárnutí pokožky
  • Dermamelan proti stárnutí
  • Středa 8.

Nový lístek vytvoříte příkazem "New Sticky". Objeví se digitální "nálepka" a až na další zůstane ležet na ploše. Kurzor bude připraven přímo v lístku, takže na něj můžete rovnou napsat poznámku.

karta vrásek obličeje

Chcete-li ji ještě zbavit se panelu nástrojů pro cíl, označte příslušný úsek textu a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V nyní zobrazené kontextové nabídce můžete mimo jiné změnit druh písma "Font"jeho velikost "Size" a zarovnání "Paragraph".

Přístup k poznámce získáte po kliknutí pravým tlačítkem myši na titulní lištu lístku. Příkazem "Set Title" určíte nadpis poznámky. Nastavením "Rolled Up" se vlastní poznámka skryje, takže na ploše bude zabírat místo jenom titulní lišta. Opačně působí příkaz "Unrolled". Volbou "Sleep" můžete nechat poznámku na určitou dobu zmizet a "Alarm" vám po uplynutí jisté doby či v určitém čase může poznámku připomenout. Jakmile poznámka přestane být relevantní, klikněte na křížek v pravé části její titulní lišty.

V kontextové nabídce ikony v oznamovací oblasti můžete příkazem "Manage Stickies" otevřít malou aplikaci, která v jednoduché struktuře složek umožní přístup ke všem viditelným, skrytým, aktivním a zavřeným poznámkám. Windows 7 Vlastní nastavení oznamovací oblasti Windows Oznamovací oblast ve Windows 7 udržuje uživatele různými hlášeními stále "v obraze".

Dokument se může například otevřít na určité stránce nebo s určitým zvětšením. Zobrazení souborů PDF v režimu Číst Při čtení dokumentu lze skrýt všechny pruhy nástrojů a podokna, a maximalizovat tak plochu zobrazení na obrazovce. Základní ovládací prvky, například podokno navigace stránkami, se zobrazí v poloprůsvitném plovoucím pruhu nástrojů v dolní části okna.

To je jistě chvályhodné, ale vy byste chtěli sami určovat, které ikony a zprávy se tam mají objevovat. TIP - Obsahy této oblasti můžete ovlivnit. Pravým tlačítkem myši klikněte na hlavní panel a zvolte kontextový příkaz "Vlastnosti". V následném dialogu aktivujte kartu "Hlavní panel" a v sekci "Oznamovací oblast" klikněte na "Přizpůsobit ".

Otevře se dialog, který uvádí všechny možné aplikace a ikony pro oznamovací oblast. Vedle každé položky najdete rozevírací zbavit se panelu nástrojů pro cíl, jímž můžete řídit chování zbavit se panelu nástrojů pro cíl aplikace v oznamovací oblasti. Přitom máte k dispozici následující možnosti: "Zobrazovat ikony a upozornění" způsobí zobrazení ikony v oznamovací oblasti a případně i zprávy v podobě jednoduché "mluvící bubliny". Toto nastavení ovšem také způsobí, že vás aplikace nebude informovat o nutných nebo zveřejněných aktualizacích.

Pak ale můžete prostřednictvím "Zobrazovat pouze upozornění" vypudit z oznamovací oblasti ikonu aplikace, zprávy však nadále přijímat. Svá rozhodnutí potvrďte tlačítkem "OK" a stejně ukončete dialog "Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start". Vista zde však nerozlišuje mezi ikonou a oznámením. Můžete tedy rozhodnout pouze to, zda Windows aplikaci zobrazí, nebo ne.

Ve Vistě je dále zajímavé nastavení "Skrýt, pokud není aktivní". To v oznamovací oblasti zabrání zobrazení neaktivní aplikace. Po déletrvajícím provozu, nejpozději však v okamžiku, kdy počítač po delší pauze vypne monitor, přestane spojení fungovat. Pomůže jedině restart zbavit se panelu nástrojů pro cíl. TIP - Poněvadž přístup do internetu je v zásadě možný, nemá cenu hledat problém v konfiguraci sítě.

Pokus zkombinovat staré s novým předvedl Windows 8. Uvěřili byste tomu, že vyšel již před čtyřmi roky? Buď jak buď, bylo nutné přepracovat některé prvky systému a doprovodným efektem bohužel byla schizofrennost.

Na vině je v tomto případě úsporné nastavení napájení, které WLAN po určité době vypne. Zatímco u notebooku má toto počínání kvůli šetření akumulátoru dobrý smysl, stolní počítač mohou taková úsporná opatření zmást. Nejprve zkontrolujte systémová nastavení Windows. Za tím účelem klikněte v Ovládacích panelech na "Systém a zabezpečení " a pak na "Možnosti napájení". Jako preferované schéma napájení ponechte "Rovnováha", vedle klikněte na "Změnit nastavení schématu" a nakonec na "Změnit pokročilé nastavení napájení ".

zbavit se panelu nástrojů pro cíl koloidní stříbro proti stárnutí

Ve výběrovém seznamu klikněte na znak "plus" před položkou "Nastavení bezdrátového adaptéru" a pak na "plus" před "Režim snížené spotřeby". Níže klikněte na odkaz "Nastavení" a v zobrazeném rozevíracím seznamu zvolte "Maximální výkon". Možná budete muset i na tomto místě ještě změnit nastavení na "Zakázáno". Novou konfiguraci potvrďte tlačítky "Použít" a "OK".

Tipy a triky

Klikněte proto pravým tlačítkem na "Počítač" a potom pod "Vlastnosti" na "Správce zařízení". Aktivujte kartu "Vlastnosti".

V seznamu označte vlastnost "Řízení spotřeby". Potom odstraňte zatržítko u položky "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie". Nakonec všechny otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK" a restartujte počítač. Foto: Šetrnost: Pro trvalý přístup zbavit se panelu nástrojů pro cíl web nastavte ve vlastnostech Wi-Fi sticku "Režim snížené spotřeby" na "Maximální výkon".

Funguje to i v oznamovací oblasti. Windows Vista, 7 Zablokování počítače po neúspěšných pokusech o přihlášení Při přihlašování k uživatelskému účtu může někdo nepovolaný libovolně dlouho zkoušet různá hesla, což je samozřejmě nebezpečné.

Tvrdí, že tato aplikace umožní uživatelům získat pokyny k jízdě, mapy, aktuální dopravní podmínky a další.

Proto byste chtěli účet po několika zadáních nesprávného hesla automaticky zablokovat TIP - Windows ve standardním nastavení poskytují zejména při jednoduchých heslech jen omezenou ochranu. Je proto vhodné po několika neúspěšných přihlašováních uživatelský účet pomocí bezpečnostních zásad na určitou dobu zablokovat. Používáte-li Windows 7 či Vistu ve verzích Business, Professional nebo Ultimate, lze to zařídit interaktivně.

Do hledacího pole nabídky Start napište "Místní zásady zabezpečení" a spusťte program. Nyní vlevo klikněte na "Zásady účtů" a pak na "Zásady uzamčení účtu". Abyste blokovací parametry změnili, dvojitě klikněte na "Prahová hodnota pro uzamčení účtu".

Prohlížení PDF v režimu Na celou obrazovku

Hodnotu nastavte například na "3" neplatné pokusy o přihlášení a potvrďte tlačítkem "Použít". Windows teď samočinně nabídnou také změnu souvisejících parametrů "Doba uzamčení účtu" a "Vynulovat čítač pro uzamčení účtu po", v obou případech na "30 minut ".

Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK" a zkontrolujte změněná nastavení bezpečnostní zásady. Délku zablokování účtu neprodlužujte — pro obranu proti napadení je tato lhůta zcela dostatečná. Všechny dialogy zavřete. Napříště uživatel po definovaných třech nebo více neplatných přihlašovacích pokusech obdrží už jen zprávu, že účet je momentálně zablokován. V ostatních verzích Windows vede cesta jen přes příkazový řádek. Do hledacího pole zadejte "cmd", pravým tlačítkem myši klikněte na "cmd.

Zobrazování PDF a zobrazování předvoleb

Příkazem "net accounts" si vyžádejte momentální konfiguraci. Zde najdete důležité parametry "limit zamknutí", "trvání zamčení" a "zamčení pozorovacího okna". Nakonec byste ještě měli překontrolovat, zda se všechny hodnoty korektně převzaly, neboť nesprávná nastavení mohou v extrémním případě účet zablokovat. Nejraději byste si pro jistotu měli předem zřídit ještě jeden skrytý účet správce.

Foto: X-krát, a dost! Windows 7 Zobrazení síťových dat prostřednictvím ikony v oznamovací oblasti Staré verze Windows zobrazily síťové informace jako přenesené objemy dat ap. Windows 7 už jenom ukazují, zda je v činnosti připojení k internetu. Program nainstalujte a spusťte. Z našeho DVD si v případě zbavit se panelu nástrojů pro cíl můžete stáhnout český jazykový soubor — pro mnoho dalších jazyků jsou tyto soubory k dispozici na webových stránkách autorů www.

Windows 7 zobrazení ikony programu s dvěma blikajícími monitory automaticky vypnou. Proto klikněte na šipku v oznamovací oblasti a aktivujte odkaz "Přizpůsobit ". V seznamu vyhledejte položku "Network Activity Indicator".

Odstranění dlouhého "Prohledat Windows" vedle startu

Ve vedlejším rozevíracím poli změňte nastavení na "Zobrazovat ikony a upozornění". Při této příležitosti hned také můžete potlačit už nepotřebnou standardní ikonu Windows — její nastavení změňte na "Zobrazovat pouze upozornění" a volbu potvrďte tlačítkem "OK".

Od této chvíle vás bude blikající ikona detailněji informovat o síťovém provozu. Navedete-li na ni ukazatel myši, zobrazí se "tooltip", který ukazuje celkové množství odeslaných a přijatých dat. Tak můžete například při mobilním přístupu na internet rychle kontrolovat svůj objem dat nebo při odesílání velké e-mailové zprávy z Outlooku sledovat jeho postup. Chcete-li zjistit podrobnosti Network Statistics, Network Traffic pro jednotlivá rozhraní, klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši.

Kromě toho tak získáte přístup k důležitým systémovým dialogům, jako je například "Centrum sítí a sdílení" nebo stav LAN připojení k routeru. Každopádně otevřete příkaz "Settings". Aktivujte přinejmenším možnost "Load at Windows Startup" a potvrďte ji tlačítkem "OK", aby se nástroj napříště vždy samočinně aktivoval po zapnutí počítače.

Foto: Informovanost: V tomto dialogu stanovíte, některé důležité parametry nástroje Network Activity Indicator.

Mühlfeit: Evropa by si měla vzít to nejlepší z národních systémů vzdělávání

Windows Vista, 7 Rychlejší vypínání operačního systému Po kliknutí na "Vypnout" trvá věčnost, než se počítač opravdu vypne. TIP - Kromě "zamrzlých" programů a služeb připadají jako příčina zpomalení v úvahu také nevhodná systémová nastavení.

přírodní způsoby, jak se zbavit úpalu

Pokud se zpomalené vypínání objevilo teprve nedávno, je docela možné, že jste při tuningu počítače nechtěně zapnuli funkci pro vymazávání stránkovacího souboru. To na jedné straně zvyšuje bezpečnost, neboť pak je celý obsah stránkovacího souboru vždy při vypínání kompletně přepsán — a v něm obsažená hesla a citlivá data se už nedají vypátrat —, na druhé straně to ale při souboru o několika gigabajtech stojí také nějaký čas — a u soukromého počítače je to většinou zcela zbytečné.

Proto funkci nejraději použitým tuningovým nástrojem zase vypněte. Pokud jej už nemáte k dispozici, můžete to zařídit i manuálně úpravou v systémovém registru.

Nové a staré vedle sebe

Za tím účelem napište do hledacího pole nabídky Start "regedit" a stiskněte [Enter]. Následné upozornění od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano". Změnu potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru zavřete.

zbavit se panelu nástrojů pro cíl Miraval krém proti stárnutí

Napříště by mělo vypínání zase probíhat podstatně rychleji. Ta totiž u SSD zkracuje jeho životnost. Hydroxatón péče o pleť recenze proti stárnutí Uvolnění brzdy: Tato hodnota systémového registru zařídí, aby Windows při vypínání nevymazávala stránkovací soubor.

Windows 7 Vlastní určení počtu položek v seznamech odkazů Standardně ukládají Windows 7 pro program v hlavním panelu maximálně deset položek seznamu odkazů. Vy byste tam však chtěli mít pro rychlý přístup položek ještě více. TIP - Počet položek můžete nastavit podle vlastního vkusu. Pokud vás položky seznamu odkazů spíše ruší, můžete je ale i omezit na menší počet.

Odpovídající nastavení se skrývá v možnostech nabídky Start. Pro nastavení nejprve pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Start a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti ". Na kartě "Nabídka Start" klikněte na "Přizpůsobit". Dole ve vstupním poli "Počet posledních položek, které se mají zobrazit v seznamech odkazů" zadejte požadované číslo, například "15".

Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK". Proto jste jejich zobrazování potlačili úpravou položky v systémovém registru, jak ji znáte z Windows XP. Od té doby se však Windows chovají poněkud "neukázněně". Metoda známá z XP, totiž odstranit v systémovém registru položku "IsShortcut" pro souborový typ "lnkfile", vede ke kýženému výsledku i pod Windows 7.

Dôležité informácie