Technologie proti stárnutí trinfinity8. Zprávy o kráse, recenze produktů, tipy a triky

Bristol Ridge úsporné technologie | historickynabytokahodiny.sk

Vysvětluje jak… V poslední době jsme o Bristol Ridge psali hlavně v souvislosti s desktopem, kde nahradí již mírně vousatící APU Kaveri.

kosmetické výrobky amway proti stárnutí kurýrní mezinárodní abo suisse proti stárnutí

Pozicí v mobilním 15W segmentu si je natolik jistá, že změny ve výkonu i energetických nárocích ilustruje právě srovnáním s 15W Carrizo. Přehled parametrů zvýrazňuje změny, které nastaly oproti Kaveri a částečně i oproti Carrizo.

Akce, konference, semináře

Je třeba zdůraznit, že je řeč o technologie proti stárnutí trinfinity8 15W mobilních modelů obou architektur. Srovnání vychází z výsledků testu Cinebench, kde nový model dosáhl výsledného skóre ,86, zatímco 15W Kaveri , Pro úplnost, 15W Carrizo dosahuje , AMD tato zlepšení vysvětluje souborem mnoha zlepšení a optimalizací energetické stránky.

linus Pauling proti stárnutí linie krásy proti stárnutí 4ever mladá

Svůj podíl přináší i vylepšený výrobní proces, který - obzvlášť při vyšších taktech - vykazuje nižší energetické nároky. To ale v případě 15W APU, které vysokých taktů dosahuje spíše sporadicky, není hlavním zdrojem úspory.

(Recommended) Achieving Overflowing Abundance - Bentinho Massaro

Kaveri využívala technologii DVFS Dynamic Frequency and Voltage Scalingcož si lze představit jako stupňovitou závislost taktovací frekvence a napětí. Řízení spotřeby pracovalo s několika stupni taktovacích frekvencí a každému stupni bylo přiřazeno konkrétní napětí.

caneggio suisse proti stárnutí minergie suisse proti stárnutí

AVFS oproti tomu pracuje s hladkou křivkou, takže napětí původně zvyšované schodovitě není zbytečně vyšší, než by bylo třeba. Není třeba ponechávat zbytečnou rezervu pro kompenzaci výrobní variability. Díky tomu mohou čipy běžet až na o MHz vyšších taktech bez zvýšení napětí.

Každý křemíkový čip v dlouhodobém časovém horizontu degraduje zhoršují se vlastnosti dielektrika, dochází k elektromigraci.

technologie proti stárnutí trinfinity8 doplňky proti stárnutí 2020

Tento proces do jisté míry závisí na teplotě a taktovacích frekvencích. Proto jsou běžně při stanovení nejvyšších parametrů, které mohou být produktu nastaveny aby čip po celou dobu své životnosti fungoval stabilně nastaveny na základě předpokladu, že jádro po celou svojí životnost poběží při maximální teplotě a na maximálních taktech.

Toto klasické řešení má dva zásadní nedostatky.

Vědci netuší, proč Země mění svou vibraci

V první řadě je takto stanovená kombinace taktů a napětí v začátku životnosti čipu příliš konzervativní, jinými slovy při daném napětí by čip zvládal technologie proti stárnutí trinfinity8 i vyšší takty, nebo by ke stabilnímu běhu na daných taktech stačilo nižší napětí a tím nižší spotřeba.

V řadě druhé lze říct, technologie proti stárnutí trinfinity8 čip ve skutečnosti nedegraduje tak rychle protože neběží po dobu celé životnosti na maximální teplotě a taktechtakže jsou parametry nastaveny příliš konzervativně i pro konec očekávané životnosti čipu.

přírodních tajemství proti stárnutí z Asie

AMD proto Bristol Ridge implementovala technologii, která technologie proti stárnutí trinfinity8 technologie proti stárnutí trinfinity8 teplotu a takty čipu a z těchto údajů v kombinaci s křivkou odvozenou od parametrů výrobního procesu odvozuje kombinaci napětí a taktů, na kterých čip může v daný okamžik stabilně běžet.

Díky tomu je eliminována přehnaná rezerva vycházející z maximálních teplot, maximálního napětí a situace na konci životnosti čipu a je aplikována pouze rezerva odpovídající aktuálnímu stavu čipu.

Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

AMD se rozhodla takto získaný bonus v energetické efektivitě využít pro zvýšení taktů boostkteré mohou jen díky této technologii dosahovat až o MHz výše než u Carrizo bez zvýšeného napětí. Ve své podstatě jde o skloubení faktů, že zařízení s těmito procesory mají uživatelé často položená na svém těle a neměla by je proto ani při maximální zátěži pálit a že teplota zařízení a aktuálně nastavená taktovací frekvence spotřeba musejí být nějakým způsobem závislé.

technologie proti stárnutí trinfinity8

S tímto přístupem ale dochází k přiblížení teplotního limitu až po několika desítkách minut běhu v zátěži. Takže až půl hodiny běhu zařízení může být výkon čipu limitován zbytečně, aniž by to mělo nějaký význam.

Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem Po mnoho let tato rezonanční frekvence velmi lehce oscilovala kolem stabilních 7,83 Hz. V červnu však došlo ke změně. Monitory ruského systému pozorování vesmíru vykázaly náhlý nárůst aktivity kolem 8,5 Hz. Od té doby zaznamenali dny, kdy Schumannova frekvence vzrostla až na Graf bývá obvykle modrý s několik zelenými místy, ale žádnou bílou.

Technologie STAPM umožňuje jádru, aby po dobu, dokud není dosaženo technologie proti stárnutí trinfinity8 limitu, použilo vyšší boost je-li to pro aplikaci prospěšné a teprve v okamžiku dosažení limitu bylo zasahováno do výkonu. To přináší několik výhod: obecně vyšší výkon do zahřátí oproti klasickému řešení bez STAPM a dále i vyšší energetickou efektivitu.

SANQUIS - Vyhrajte hodnotné ceny

Pokud díky vyššímu boostu může být technologie proti stárnutí trinfinity8 operace provedena rychleji a následný čas mohou APU, čipset a paměti trávit v úsporném stavu, je celkově spotřebováno méně energie, než když APU běží déle byť na nižších taktechale čipset technologie proti stárnutí trinfinity8 paměti jsou vytěžované delší dobu.

Díky tomu, že je energie spotřebovaná pro provedení operace nižší a systém navíc běží krém proti stárnutí Nicci marie čas v úsporném stavu, je k dispozici více času pro odvod tepla, kterého je navíc menší množství. Teplota čipu proto bude nižší, díky čemuž může být častěji dosahováno vyšších taktovacích frekvencí boost a tím vyššího výkonu.

Technologie proti stárnutí trinfinity8 Boot Time Power Supply Calibration redukuje nadbytečné rezervy v napětí v souvislosti s kusovou variabilitou regulátoru napětí a stárnutím tranzistorů.

Doporučeno pro tebe

BTC umožňuje, aby při spuštění byla přesně změřena hodnota napětí, kterou regulátor napětí dodává a uzpůsobena aktuálnímu stavu čipu. Tím lze ušetřit respektive snížit napětí až o 30 milivoltů. Závěrem lze zmínit ještě vylepšené řízení regulaci napětí v kombinaci s tzv.

Dôležité informácie