Proti stárnutí a přelidnění zvířat. Vědci vědí, jak zastavit stárnutí. Je to ale pro lidstvo „zdravé“? - Flowee

proti stárnutí a přelidnění zvířat

Tweet Možná vás to překvapí, ale populace Číny mimořádně rychle stárne. Jaké jsou příčiny a co může tento trend přinést v budoucnu? Stárnutím populace se rozumí úbytek dětí skupina vymezovaná obvykle věkem do 14 leta naopak rostoucí podíl seniorů standardně definovaných věkem 65 a více let. Obecně tedy jde o narůstající počet starších osob, způsobený většinou neustále se zlepšujícími životními podmínkami a poklesem úmrtnosti.

V roce 2100 má v Africe žít 40 procent světové populace, upozorňuje lékař

To se projevuje růstem hodnot ukazatele, který je nazýván naděje dožití nebo také střední délka života. Naděje dožití při narození je průměrný počet let života, jenž má právě narozená osoba teoreticky před sebou.

Dožít se vyššího věku je pro člověka pochopitelně pozitivní.

divize suisse proti stárnutí

Proces stárnutí populace však způsobuje také značné komplikace — ať už v Číně, nebo v jiných zemích světa. Růst podílu starších osob způsobuje větší zatížení státního důchodového systému a větší využívání zdravotnických služeb.

Z obojího vyplývá vyšší tlak na vládní výdaje. Co nastartovalo nebo významně urychlilo stárnutí čínské populace? Tento soubor vládních nařízení a opatření měl za cíl omezit růst populace. Obecně jde o to, proti stárnutí a přelidnění zvířat manželské páry ve větších městech Číny smějí mít pouze jedno dítě. Převažuje přitom touha zplodit potomka mužského pohlaví jakožto pokračovatele rodu. Jak naznačuje výrazný nepoměr počtu chlapců a dívek ve věku 0—14 let, mnoho těhotenství je uměle přerušeno, pokud žena zjistí, že čeká holčičku.

Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata

Taková praxe sice není legální, ale přesto k ní zřejmě dochází. Politika jednoho dítěte byla zavedena z jednoho prostého důvodu. Měla zajistit, aby v roce nedošlo k překročení hranice 1,2 miliardy obyvatel a přelidnění tak neohrozilo čínskou ekonomickou situaci. Tato hranice byla nakonec překonána až v rocepopulační nárůst v Číně se tedy podařilo značně zpomalit. Zabránilo se tak narození více než milionů lidí. Podle kritiků má však politika jednoho dítěte i mnoho negativních důsledků. Patří k nim například zabíjení novorozeňat nežádoucího pohlaví infanticidapřebytek mužů nebo nadměrný individualismus dětí vyrůstajících bez sourozenců.

Za velmi důležité negativum je považováno stárnutí obyvatelstva. Na základě prognóz můžeme říci, že Čína momentálně patří mezi nejrychleji stárnoucí populace na světě.

Smrtelným hříchem lidstva je přelidnění

Podívejme se podrobněji na takzvanou věkovou pyramidu proti stárnutí a přelidnění zvířat grafické vyjádření věkové struktury obyvatel. Na obrázku vidíme, že v případě Číny se základna pyramidy prudce zužuje. Odráží to pokles plodnosti, tedy i pokles podílu dětské části populace.

proti stárnutí a přelidnění zvířat eluční krém proti stárnutí

Relativně úzký je také vrcholek pyramidy, což zase souvisí s méně příznivými úmrtnostními poměry v uplynulých letech. Co je však v souvislosti se stárnutím populace zásadní, jsou početné generace dnešních čtyřicátníků a jejich potomků narozených o zhruba 20 let později.

Vědci vědí, jak zastavit stárnutí. Je to ale pro lidstvo „zdravé“?

Nyní jsou tyto velké skupiny obyvatel v produktivním věku. Nicméně díky zlepšujícím se úmrtnostním poměrům lze předpokládat, že do důchodového věku budou v dohledné době vstupovat v téměř nezměněném počtu. Do věku ekonomické aktivity však místo nich vstoupí výrazně slabší generace dnešních dětí.

Takový nepoměr může vyvolat řadu finančních i sociálních problémů.

proti stárnutí a přelidnění zvířat

Celý vývoj by vedl k rychlému a především hlubokému stárnutí populace — jak ukazuje věková pyramida odhadovaná pro rok Nad budoucností čínské populace však visí velký otazník. Politika jednoho dítěte se totiž neustále zmírňuje.

STÁRNUTÍ A DLOUHOVĚKOST: ZÁKONY A PROGNÓZY ÚMRTNOSTI PRO STÁRNOUCÍ POPULACE

Postupně byly v jejím rámci zavedeny mnohé výjimky pro venkovské obyvatelstvo či etnické menšiny, které manželským párům dovolovaly mít vyšší počet dětí.

Výjimky se týkaly například řídce osídlených oblastí, kam se páry, motivované možností mít více dětí, stěhovaly.

proti stárnutí a přelidnění zvířat

Alespoň částečně došlo ke snížení rozdílů mezi životní úrovní venkova a měst. Stále rostoucí počet výjimek se nyní vztahuje již na Obagi systém proti stárnutí než polovinu populace.

Přečtěte si také

Politika jednoho dítěte tedy není tak striktní, jako tomu bývalo v minulosti. Jestli je politika jednoho dítěte v Číně trvale udržitelná, ukáže pouze čas. Rozhodně splnila svou redukční funkci, byť mnohdy za extrémně vysokou cenu perzekuce, tresty a podobně.

Dobře víme, že každá karta má rub i líc. A jak jsme si ukázali, přinesla tato politika také řadu negativních důsledků.

Tipy redakce

Zda se budou nadále prohlubovat, zatím nelze s vrásky na hlavě říci. Proti stárnutí a přelidnění zvířat zodpovězení této otázky si budeme muset ještě počkat.

jacques Calley suisse proti stárnutí

Zajímá vás demografie? Přijďte ji studovat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy!

kubata - O přelidnění a potratech

Katedra demografie a geodemografie patří mezi prestižní evropská pracoviště v tomto oboru. Nabízí studium v bakalářskémmagisterském i doktorském stupni.

  1. Vacances de plaques 20suisse anti aging
  2. Smrtelným hříchem lidstva je přelidnění | icz
  3. The publisher's final edited version of this article is available at Demografie See other articles in PMC that cite the published article.
  4. Referendum 3 mars suisse proti stárnutí

Klára Hulíková, Ph.

Dôležité informácie