O stárnutí. O stárnutí a stáří - akademik Vladimír Pacovský | Aukro

O stárnutí a stáří - Vladimír Pacovský | Databáze knih

V knize "o" stárnutí se autor pokouší zachytit člověka o sobě.

o stárnutí konzumace alkoholu suisse proti stárnutí

Jde o jakousi antropologickou fenomenologii s cílem popsat člověka o stárnutí opomíjené a vytěsňované kapitole lidského života.

Knihou neprochází autor sám, ale jenom A, šifra, která na sebe bere různý věk i tvář, nicméně vždy jde o prototyp stárnoucího člověka.

Rozhovor o stárnutí

Améry v pěti kapitolách o stárnutí pět pohledů na stárnutí: z hlediska plynutí času, z hlediska tělesného, o stárnutí, kulturního a nakonec z hlediska ohlašující se smrti. Jádrem textu O stárnutí je třetí kapitola, analyzující sociální problematiku stárnutí.

o stárnutí zbavit se ochranného softwaru

Stáří není primárně otázkou věku, tvrdí Améry, ale je dáno zakotvením člověka ve společnosti, v tom, jak jej vnímají druzí. Pro společnost nemá starý člověk valný význam, je druhými definitivně svázán s tím, co udělal, respektive neudělal.

Améry zkušenost koncentračních táborů vyhodnotil zcela jinak než jeho krajan Viktor E. Frankl; nikdy se nestal hlasatelem neutuchající životní naděje věcem navzdory.

o stárnutí Juvena proti stárnutí

Améryho texty se naopak vyznačují stylisticky vytříbenou pochmurností, přímostí a mužnou upřímností upomínající spíše na Alberta Camuse. Tak ani kniha O stárnutí není smířlivou douškou za životem, ale zkoumáním a zároveň protestem proti tomu, co se jeví jako "nevyhnutelné a skandální".

Dámské tělové mléko proti stárnutí vidi vici proti stárnutí vrásky korektor hůl

Formou beletrizovaného eseje, jehož hlavním hrdinou je jistý A. Z hlediska sebevědomí a sebepřijetí má však Améryho esej daleko větší cenu než geriatrické příručky typu "Jak šťastně do rakve". Na tom nic nemění ani skutečnost, že sám autor ukončil svůj život dobrovolně deset o stárnutí po prvním vydání knihy.

o stárnutí

Úvahy o stárnoucím člověku rozčlenil do kapitol, v nichž zkoumá jeho vztah k času, vlastnímu tělu, společnosti, civilizaci a smrti. Vtextu inspirovaném existencialistickou filozofií a francouzskou beletrií bychom marně hledali nějakou náboženskou útěchu.

Twitter Stáří a stárnutí patří v posledních letech mezi slova, která se mnozí lidé bojí vyslovit. Stále více jedinců tak hledá způsob, jak nejen co nejdéle vypadat mladě, ale také jak prodloužit svůj život.

Autor pojímá smrt jako velké nic, které se vzpírá racionální analýze, a snaží se z pomocí různých map vymezit cestu, jež k tomuto nic vede. K nejpozoruhodnějším částem eseje patří pasáže o prožívání vlastní tělesnosti. Podle Améryho se člověk v průběhu stárnutí stává stále více svým tělem; zatímco v mládí byl energií, ve stáří se o stárnutí hmotou.

o stárnutí

Dôležité informácie