Altmann casting suisse proti stárnutí

Rakouští spisovatelé - Městská knihovna Znojmo

Sídlíme na adrese Vordergasse 43, Schaffhausen, Švýcarsko. Jsme také společnost Ewopharma International, s.

Rakouští spisovatelé (7)

Sídlíme na adrese Hlavná 13, Bratislava 3,Slovensko. Ewopharma International, s. Obě výše uvedené společnosti působí jako společní správci Vašich osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na info ewopharma.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny jsou Julienne Jameson; j. Vaše osobní údaje jsou jakékoliv údaje, které Vás identifikují. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá, abychom Vás informovali, z jakého důvodu titulu zpracování Vaše osobní údaje zpracováváme.

reflexní krém proti stárnutí střelci mc suisse proti stárnutí

Pokud jsme s Vámi již dříve uzavřeli obchodní vztah nebo jsme se domnívali, že s Vámi obchodní vztah navážeme, uchováváme Vaše osobní údaje jako součást našeho seznamu zákazníků na základě oprávněných zájmů, přičemž Altmann casting suisse proti stárnutí údaje zpracováváme a uchováváme vysoce standardním způsobem, který je v rámci našeho oboru podnikání zcela obvyklý a který nijak nevybočuje z běžného očekávání dotčených subjektů údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za předpokladu, že náš zájem na zpracování osobních údajů převažuje nad Vašimi právy.

Jako farmaceutická společnost uchováváme osobní údaje týkající se Vašeho zdraví za předpokladu, že jste oznámili své osobní zkušenosti s naším produktem.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Tyto údaje jsme povinni uchovávat, na základě legislativy v oblasti farmakovigilance bezpečnosti léků za účelem zachování bezpečnostních profilů výrobků v celé EU. Všechna data zůstanou důvěrná a chráněná.

Můžeme Vás osobu, která svou zkušenost s produktem nahlásila kontaktovat s žádostí o poskytnutí doplňujících informací ohledně bezpečnosti produktu za účelem sledování bezpečnosti léčiv. V případě, že jste zdravotnickým odborníkem, vezměte na Altmann casting suisse proti stárnutí, že oční sérum a proti stárnutí jde o hlášení nežádoucích účinků, je nutné dodržovat místní právní předpisy.

Pokud hlásíte nežádoucí účinky přímo naší společnosti, veškeré informace včetně Vašich osobních údajů budou zpracovány v potřebném rozsahu, jak je popsáno v odstavci výše. Bližší informace Vám budu poskytnuty v rámci žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje, které je Altmann casting suisse proti stárnutí reportovat, uchovávat v souladu s příslušnými právními předpisy. To znamená, že Altmann casting suisse proti stárnutí osobní údaje budou v dané zemi chráněny na stejné úrovni jako v rámci EHP. Jakékoli osobní údaje shromážděné za účelem dozoru nad bezpečností léčiv budou sdíleny v rámci skupiny Ewopharma nebo s třetími stranami, jako jsou výrobci, držitelé rozhodnutí o registraci výrobku nebo statní autority zabývající se ochranou zdraví, tak jak to vyžaduje legislativa EU a místní právní předpisy týkající se farmakovigilance bezpečnosti léků.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb. Jedná se např. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy, pokud je poskytnutí Vašich osobních údajů těmto orgánům vyžadováno příslušnými právními předpisy.

V případě, že jsme osobní údaje získali od Vás na základě Vašeho souhlasu, budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je v souhlasu uvedena.

Gerovital proti stárnutí

Pokud jsou osobní údaje získávány a uchovávány proto, že jsou nezbytné k plnění smlouvy, budou uchovávány pouze po dobu trvání smlouvy nebo po jinou dobu stanovenou ve smlouvě.

Pokud jsou osobní údaje získávány Altmann casting suisse proti stárnutí účelem dozoru nad bezpečností léčiv, budou hlášení obsahující osobní údaje uchovávána po dobu stanovenou v právních předpisech EU a místních právních předpisech týkajících se farmakovigilance bezpečnosti léčiv. Obvykle budou uchovávána minimálně po dobu 10 let od stažení výrobku z trhu v poslední zemi, kde je produkt obchodován.

AKTÜ - Voyage dans un Valais hypothétique (allemand)

Ve všech ostatních případech budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po dobu nezbytnou k řešení sporů nebo po dobu stanovenou na základě přísných kritérií stanovených v rámci Programu ochrany dat skupiny Group Data Protection Program.

Pro sdělení konkrétních informací ohledně doby uchování osobních údajů nás prosím kontaktujte na info ewopharma.

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich omezení nebo opravu. V případě, že uchováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu kontaktní osobě, která je uvedena na Vaší žádosti o udělení souhlasu.

proti stárnutí na německé bitte

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost předchozího zpracování. V určitých případech zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů. Za určitých okolností můžete využít rovněž práva na přenositelnost osobních údajů zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu plnění smlouvy nebo pokud Altmann casting suisse proti stárnutí se zpracováním osobních údajů udělil a souhlas.

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně. V případě, že však odmítnete osobní údaje poskytnout, je možné, že s Vámi nebudeme moci navázat jakoukoliv komunikaci. Jednotlivé případy budou řešeny individuálně. Kromě přibližného místa IP adresy jsou informace shromážděné službou Google Analytics převážně anonymními daty o provozu, jako jsou informace o prohlížeči, informace o zařízení a o jazyku.

Neuchováváme další informace, jako je například věk, pohlaví, zájmy nebo bankovní údaje. Shromážděné informace slouží k Altmann casting suisse proti stárnutí přehledu o tom, jakým způsobem návštěvníci vstupují na naši webovou stránku a využívají ji. Takové informace využíváme za účelem zlepšení naší služby a zkušenosti uživatelů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje nejsou používány k žádnému dalšímu účelu, jako je například profilování osob, které vstoupí na naše webové stránky. Po vyřízení požadavku budou Vaše osobní údaje smazány.

  • Jednoho dne se však stane neočekávaná katastrofa.
  • Rakouští spisovatelé - Městská knihovna Znojmo
  • Ochrana osobních údajů
  • Yves Rocher - tvůrce rostlinné kosmetiky
  • Napsal a Super User

I přestože jsme přijali bezpečnostní opatření, nemůžeme zaručit zabezpečení informací, které zasíláte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím internetu. Zvláštní pozornost byste měli věnovat rozhodování o tom, jaké informace nám zašlete emailem nebo je zveřejníte na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám vyhledat na příslušné webové stránce další informace o zásadách ochrany osobních údajů.

Používáme také stránku na Facebooku týkající se některých našich produktů. Pokud se rozhodnete sdílet informace na Facebooku, budou se tyto sdílené informace řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek.

Stránky sociálních sítí s námi mohou sdílet informace a mohou zveřejňovat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek na svých stránkách. Nastavení soukromí si můžete změnit přímo na stránkách  Facebooku. Cookies jsou malé textové soubory, které ve Vašem počítači Telefon pro pokročilý krém proti stárnutí webová stránky, kterou navštívíte. Používají se zejména za účelem správného a efektivního fungování webových stánek a stejně tak za účelem poskytování informací vlastníkovi webových stránek.

Jak mohu změnit nastavení cookies? Většina webových prohlížečů umožňuje kontrolu cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Altmann casting suisse proti stárnutí centrum proti stárnutí Valkenswaard

Více o cookies, včetně toho, jak nastavit spravovat a vymazat cookie, naleznete na www.

Dôležité informácie